Tips en Informatie

Schade in Drenthe? Nu nog melden bij de NAM

11 juli heeft de werkgroep met de NAM gesproken. Een van de dingen die hier aan de orde kwam, was het melden van schade. Duidelijk werd dat schade meldingen in Drenthe NIET vallen onder de regeling Groningen. Schade in Drenthe moet nu nog gemeld worden bij de NAM zelf. De NAM is hier dus nog niet tussen uit! Schademeldingen van allerlei oorzaak dient u dus bij de NAM te melden, vis de website:

https://www.nam.nl/veiligheid-milieu-en-schade/schade-en-overlast/schade-melden.html

 


Verkoop Eigen Woning

Mocht u binnenkort uw woning willen verkopen, dan adviseren wij u bij de verkoop een passage op te nemen, waarin u aangeeft niet verantwoordelijk te zijn voor eventuele schade als gevolg van aardbevingen of bodemdaling.


Heer Bruintjes uit Koekange in gesprek met de werkgroep

10 mei 2017 heeft de werkgroep met de heer Bruintjes uit Koekange gesproken. Hij heeft ons een bevlogen verhaal verteld over hoe de zaken in en rond Koekange gaan. Volgens de heer Bruintjes ligt in Koekange het oudste gasveld van Nederland en wordt hier al heel lang gas gewonnen. Echter de laatste 10-20 jaar is dit veld verder geactiveerd en wordt er meer gas gewonnen dan vroeger.

Sinds de laatste tien jaar beginnen er schades te ontstaan aan de huizen. De NAM is bij de heer Bruintjes op bezoek geweest en concludeerde dat de schade niet door de gaswinning is ontstaan, maar door de sterk veranderde grondwaterstand in dit gebied. De heer Bruintjes is het hier niet mee eens en is hierop zelf een onderzoek gestart. Hij is bij diverse gemeenten, provincie en andere partijen op gesprek geweest. Hij gaf aan dat veel gemeenten  in het gebied niet goed op de hoogte zijn. Er heeft volgens hem geen enkele meting plaatsgevonden. Bij navraag door de heer Bruintjes bij het Waterschap blijkt dat er een aanzienlijke bodemdaling heeft plaatsgevonden  van 20-30 cm.De heer Bruintjes heeft ons geadviseerd om een nulmeting te doen of te laten doen en om een TIL meter te plaatsen. Voor heel Drenthe zijn er ongeveer 20 Tilmeters nodig.Dit is een kostenpost van ongeveer € 100.000,-  Verder adviseerde de heer Bruintjes om nieuwe schades van bewoners vast te leggen en te digitaliseren in een gemeenschappelijk archief en bij verkoop van een huis een passage op te nemen dat de NAM verantwoordelijk is voor vervolgschades aan het verkochte object.

De heer Bruintjes pleit tevens  voor een kennisbank waarin alle gegevens en kennis op het gebied van gaswinning en bodemdaling zijn opgenomen.

Wij hebben de heer Bruintjes hartelijk bedankt voor zijn toelichting.