Petitie

Onze actie voor het aanbieden van de handtekeningen is voorlopig beëindigd. Wij willen iedereen bedanken voor het ondertekenen en ondersteunen bij deze actie.

Maar wij gaan door.

 

De volgende resultaten zijn bereikt:


 

Handtekeningen Stop Gaswinning Marsdijk Nu voor NAM

ASSEN – Met het symbolisch aanbieden van de handtekeningen tegen de gaswinning onder Marsdijk aan de NAM op dinsdag 18 april aanstaande, is de cirkel rond.

Het begon op 17 januari met door de NAM georganiseerde bijeenkomsten in “de Dissel”. Waar de NAM poogde de ongerustheid over de gaswinning onder de wijk Marsdijk weg te nemen, werd de ergernis alleen maar groter. Er werd niet inhoudelijk ingegaan op de vragen die er gesteld werden; de bijeenkomsten kwamen van geen kant tegemoet aan de zorgen van de betrokken bewoners van de wijk. Ook op de vragen ten aanzien van het feit, dat de gaswinning, tegen de afspraken met de gemeente Assen in, al weer begonnen was, werd niet adequaat gereageerd.

Actie

Daarop werd door een aantal inwoners besloten actie te ondernemen. Om te beginnen de actie die in één week tijd meer dan tweeduizend handtekeningen opleverde; handtekeningen waarvoor de bewoners speciaal naar het wijkverenigingsgebouw “de Dissel” kwamen. Een bewijs, dat er veel zorgen bestaan onder de bewoners die hier geen “Groningse toestanden” willen. De intentie was om ze aan te bieden aan de Minister van Economische Zaken, de heer Henk Kamp.

In de maand maart werden de handtekeningen al op 3 plaatsen aangeboden. Aan het gemeentebestuur van Assen, aan het Provinciebestuur van Drenthe en aan vier Tweede Kamerleden die in Assen waren voor een bijeenkomst. De heer Meindert Smallenbroek, directeur Energie bij het Ministerie, kwam afgelopen vrijdag 7 april naar “de Dissel” om namens Minister Kamp de originele handtekeningen in ontvangst te nemen. Hij deed daarbij de belofte dat hij ervoor zorgt, dat ze op de juiste plek terecht zullen komen.

Na de aanbieding van de handtekeningen aan de NAM zullen de activiteiten van de werkgroep voorlopig even op een laag pitje worden gezet maar zodra er weer aanleiding is, komt Stop Gaswinning Marsdijk Nu weer in actie. Bijvoorbeeld als de Minister toch vergunning gaat verlenen om het laatste restje gas onder onze bodem weg te halen. Daar kunnen bewoners dan in het geweer komen door zienswijzen in te dienen.