Achtergrondinformatie

Hoe lang de gaswinning wordt uitgesteld, weet de burgemeester niet. Hij is in gesprek met de Nederlandse Aardolie Maatschappij en hoopt dat het bedrijf wacht tot de gemeenteraad een advies heeft geschreven aan minister Kamp. Eerder reageerde burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo boos op de NAM. Thijsen: “Ik vind het onbegrijpelijk dat de NAM als een dolle stier zonder te communiceren nog een paar kuub gas haalt uit gasput Vries-10.”

Belofte nakomen
Kamerlid Dik-Faber benadrukt in haar vragen dat de NAM in 2016 heeft aangegeven geen gas te winnen uit de put Vries-10, zolang er geen besluit is genomen op het nieuwe winningsplan. “Is de minister het met mij eens dat deze belofte moet worden nagekomen?” vraagt ze. Dik-Faber is benieuwd of minister Kamp de gaswinning wil uitstellen tot het nieuwe winningsplan is goedgekeurd.

Ook wijst het kamerlid op de noodzaak van maatschappelijk draagvlak voor het winnen van aardgas. Dik-Faber: “Deelt de minister mijn standpunt dat het blijven boren naar gas ecologisch en maatschappelijk niet uit te leggen is?”

Verzoek van gemeenten
Tenslotte vraagt ze de minister zijn antwoorden op het verzoek van de gemeenten Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo met de Tweede Kamer te delen. De drie gemeenten vragen de minister om geen gas te winnen bij Assen-Noord en om een aantal maatregelen te nemen als de winning toch doorgaat.

Twee jaar geleden stelde Tweede Kamerlid Dik-Faber ook vragen over de gaswinning bij Assen. Toen vond ze onder andere het verweer van de NAM dat de kans op aardbevingen heel klein is, omdat het om een klein gasveld gaat, niet goed onderbouwd.

Hieronder vind u een aantal verwijzingen naar eerdere publicaties:

2017-02-02feb-Motie-p1 kopie

2017-02-02feb-motie-p2 kopie

1-Advies Winningsplan Westerveld, raadsvoorstel

2-Advies Winningsplan Westerveld – aanbiedingsbrief

3-Advies Winningsplan Westerveld – rapportage

beantwoording-kamervragen-over-de-plannen-van-nam-om-de-put-vries-10-in-assen-op-te-starten