SCHADE? MELDEN BIJ DE NAM

Voor schades buiten het vastgestelde contour is het BW van toepassing:

SCHADE CLAIMEN BIJ DE VEROORZAKER. BEWIJSLAST LIGT BIJ DIEGENE 
DIE DE SCHADE CLAIMT, OF TE WEL DIE DE SCHADE HEEFT.”

Dit betekent dat alle schades die buiten HET CONTOUR vallen en dus ook

Marsdijk, vooralsnog gemeld en geclaimd moeten worden bij de NAM.