Bijeenkomst werkgroep 18 september

Afspraken en besluiten werkgroepbespreking:

  • Henk gaat Gert-Jan Rotmensen (teammanager complexe schade bij nationaal coördinator Groningen) vragen. Gert-Jan kan ons meer inzicht verschaffen over afhandeling van schades.
  • Op tafel komt ook de optie om bij het Drents Energieloket een verzoek neer te leggen om daar ook informatie te kunnen inwinnen over de gaswinning en de gevolgen daarvan. Hier zijn we nog niet enthousiast over, volgende keer nog maar eens op tafel leggen.
  • Er zijn meer dan 900 zienswijzen ingediend bij het ministerie, dit is een geweldig aantal, brengt wel wat te weeg! Wij mogen ons dit in positieve zin aanrekenen, geweldig!
  • Het is nog niet bekend wat het ministerie gaat doen omtrent de besluitvorming, het wachten is op een nieuw kabinet.
  • Aad gaat Pieter Gautier een mail sturen met het verzoek om informatie omtrent actievoerders/groeperingen enz. die tegen de gaswinning zijn in en rond Assen (ook regionaal). Met de evt. namen kunnen wij dan verder om gezamenlijk een vuist te maken.
  • Harry gaat een stukje schrijven v.d. wijkkrant om bewoners te informeren over de stand van zaken.
  • Aad vraagt nog Ronald Keen van Loon om een keer bij ons aan te schuiven.
  • Op 11 juli hebben wij een gesprek gehad met de NAM, de belangen liggen ver uit elkaar.
  • Wij vinden: Groninger protocol geldt ook voor Drenthe en  snelle procedure nulmeting.
  •  Gerrit doet nog een poging doen om in overleg met het wijkbestuur te komen.