Nieuw onderzoek: gaswinning tast gezondheid aan

Schade door gaswinning veroorzaakt psychische klachten en stress en belemmert mensen in hun dagelijkse activiteiten. Dat is de conclusie van nieuw onderzoek van Gronings Perspectief in samenwerking met Lifelines.

Onderzoekers Tom Postmes en Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen bevelen extra maatregelen aan om de gezondheid en de ervaren veiligheid te verbeteren. Volgens de onderzoekers is het bewijs geleverd. Ook zien ze de klachten steeds verder toenemen.

Het rapport is gebaseerd op vier metingen onder bewoners in heel Noord-Nederland. Het gaat specifiek om klachten bij meervoudige schade.

Steeds minder schade gemeld
Een andere uitkomst van het onderzoek, is dat steeds minder mensen hun schade melden bij het Centrum voor Veilig Wonen (CVW), omdat ze negatieve verwachtingen hebben over de afhandeling. Gronings Perspectief stelt dat het ‘gedoe en gezeur’ niet opweegt tegen de energie die zo’n procedure kost.