5 vragen over gaswinning nabij Assen en de kop van Drenthe

 

5 vragen over gaswinning nabij Assen en de kop van Drenthe

De NAM is van plan om ter hoogte van Assen en de kop van Drenthe (winningsgebied-Westerveld) naar gas te boren. Het Ministerie van Economische Zaken heeft nog geen vergunning afgegeven. Iedereen kan tot en met 19 juni zijn zegje doen over dit winningsplan.

1. Waarom is dit nodig?

Ondanks de plannen om steeds meer over te gaan op duurzame energie (van 6 naar 16 procent in 2023) blijft het winnen van gas de komende jaren nodig om te voorzien in de behoefte. De NAM wil op nieuwe locaties naar gas boren, omdat elders in ons land de gaswinning wordt teruggedraaid – zoals het Slochterveld – of stopgezet (de velden Appelscha, Roden, Norg-Zuid).

2. Om welk gebied gaat het nu?

Het gaat om elf velden: Assen, Assen-Zuid, Eleveld, Witten, Witterdiep, Vries-Noord, Vries-cCntraal, Vries-Zuid, Een, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West. Ze liggen in de gemeenten Leek, Ooststellingwerf, Aa en Hunze, Noordenveld, Assen, Tynaarlo en Midden-Drenthe.

3. Hebben de lokale overheden er ook iets over te zeggen?

Jazeker. De Drentse gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo hebben hun zorg al kenbaar gemaakt. Zij vermoeden dat de consequenties hiervan voor de inwoners groot zal zijn. Bovendien vrezen zij voor nadelige effecten op natuur en milieu, zoals voor het stroomdallandschap van de Drentsche Aa.

4. Waar kan ik terecht voor informatie?

Alle stukken liggen er inzage in de gemeentehuizen in Leek, Oosterwolde, Gieten, Roden, Assen, Vries en Beilen.

5. Wanneer wordt het besluit over de mogelijkheid tot gaswinning genomen?

Naar verwachting wordt die komende zomer ter inzage gelegd. Alle reacties die binnemkomen worden meegenomen in de afweging. Uiteraard is het mogelijk in beroep te gaan tegen dit besluit

http://www.dvhn.nl/drenthe/5-vragen-over-gaswinning-nabij-Assen-en-de-kop-van-Drenthe-22249920.html