Persbericht: oproep laat de wijk niet zakken

PERSBERICHT VAN DE WERKGROEP STOP DE GASWINNING MARSDIJK NU E.O.
 OPROEP :  LAAT MARSDIJK NIET ZAKKEN.

De Werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu roept alle inwoners van Marsdijk en omliggende gebieden op om maandag, dinsdag of woensdag aanstaande massaal naar één van de inloopavonden van het Ministerie van Economische zaken te komen.

De NAM moet een nieuwe winningsvergunning aanvragen voor het gebied Westerveld, waar ook Marsdijk onder valt.

Maakt u zich ook zorgen?

Zorgen over bodemdaling, mogelijke bevingen, scheuren in huizen en waardedaling van uw huis?

Dan kunt u zienswijzen, meningen m.b.t deze winningsaanvraag indienen voor 9 juni aanstaande.

Dit kan gedaan worden door inwoners, maar ook door organisaties als gemeenten, provincie, woningcorporaties en bedrijven.

De werkgroep ‘Stop De Gaswinning Marsdijk Nu E. O.’ roept een ieder op om van dit recht gebruik te maken.

Er zijn drie Inloopavonden gepland waar informatie over de vergunningsaanvraag en de procedure wordt gegeven.

Deze avonden zijn:

* maandagavond aanstaande in café Popken in Ekehaar

* dinsdagavond en woensdagavond aanstaande in de Nieuwe Kolk

Alle avonden beginnen om 19.00 uur en eindigen om 21.00 uur.

Komt allen, laat de wijk niet zakken!